0266 714 50 50

Hasta Haklari

1. Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyet İlkeleri Çerçevesinde Faydalanma Hakkı

Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri, herkes için eşit ulaşılabilirlikte ve sürekli olmalı; ayırımsız ve maddi, insani, finansman kaynaklarından bağımsız olarak hizmet verilen toplum için mevcut olmalıdır.

Kadın veya erkek herkesin insan olması dolayısıyla sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır.

Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir.

Herkes fiziksel ve ruhsal bütünlüğe sahip olmaya ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir.Hasta, hem teknik standartlar hem de sağlık personeli ile hastalar arasındaki insani ilişkiler bakımından kaliteli hizmet alma hakkına sahiptir.

Herkes ihtiyacı olan sağlık desteğine kolayca ulaşabilmelidir.

Herkes hastalıkların önlenmesi ve sağlık bakımı için yeterli ölçüde çaba gösterilerek sağlığının korunması ve kendisi için edinilebilir en yüksek sağlık seviyesine kavuşma fırsatı hakkına sahiptir.

Sağlık hizmetleri herkese eşit olarak verilmeli ve hastalığın türü, zamanı, ikamet yeri veya mali kaynaklar konusunda ayrım yapılmamalıdır.

Ekonomik veya mali durumlardan bağımsız olarak(gerekçeler dikkate alınmadan) her birey uluslararası standartlara göre, yeniliklerden -teşhis prosedürleri dahil olmak üzere- yararlanma hakkına sahiptir.

2. Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma Hakkı

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.


3. Bilgi Talep Edebilme Hakkı


4. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı


5. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı


6. Bilgi İsteme Hakkı


7. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi ve Bunu Talep Hakkı


8. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rıza ve İzin Hakkı


9. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye hakkı vardır. Ama kendisine bunun risk ve zararları anlatılmalıdır.

10. Güvenliğin Sağlanması ve Rahatlık Hakkı


11. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı


12. Hastanın Ziyaret Hakkı


13. Refakatçi Bulundurma Hakkı


14. Başvuru ve Şikâyet Hakkı

HABERLER & DUYURULAR

14 Mart Tıp Bayramını Kutlarız
14 Mart Tıp Bayramını Kutlarız

14 Mart 2024

 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

8 Şubat 2024

4 Şubat Dünya Kanser Günü
4 Şubat Dünya Kanser Günü

6 Şubat 2024

İLETİŞİM
© 2024 Bandirma 01 Nolu Aile Sağlığı Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.